เมนู
หมวดหมู่

 

[ai_playlist id=”949″]

 

ข้อ1 เงินเดือนคนส่วนใหญ่ ไม่ใช่ 83,333฿++

เหตผลที่คุณต้องทำธุรกิจต้นทุนต่ำเท่านั้น ถึงจะมีเงินเก็บ หนึ่งล้านบาทหรือมากกว่าภายระยะเวลาหนึ่งปี

.

เหตผลข้อที่หนึ่ง เงินเดือนของคนส่วนใหญ่ ไม่ใช่แปดหมื่นสามพันสามร้อยสามสิบสามบาทขึ้นไป นั่นเองครับ

.

การจะมีเงินเก็บรวม หนึ่งล้านบาทในหนึ่งปี ได้นั้น เมื่อคุณแยกเงินเก็บออกมาเป็นรายเดือน คุณต้องเก็บเงินมากถึง แปดหมื่นสามพันสามร้อยสามสิบสามบาทขึ้นไป ซึ่งเงินเดือนคนทั่วไปส่วนใหญ่แล้ว จะไม่ถึงแปดหมื่นบาทขึ้นไป

.

ในเมื่อรายได้ หรือ เงินเดือนไม่ถึง แปดหมื่นบาทขึ้นไป การจะออมเงิน หรือ เก็บเงินเดือนละแปดหมื่นบาทขึ้นไป จึงย่อมจะเป็นไปได้ยากนั่นเอง

.

แต่การทำธุรกิจต้นทุนต่ำ สามารถทำกำไรรวมในแต่ละเดือน เฉลี่ยแล้วได้มากกว่าแปดหมื่นบาทขึ้นไปอย่างแน่นอน แต่คุณต้องรู้เคล็ดลับในการทำธุรกิจต้นทุนต่ำด้วยนะ ถึงจะทำได้

.

ซึ่งคุณจะได้เรียนรู้แบบเจาะลึกในเรื่องนี้อีกที ในตอนที่สองนะครับ เพราะในบทนำนี้ ผมอยากให้คุณตกผลึกเหตุผลทั้งแปดข้อซะก่อน เพื่อเป็นแรงผลักดันให้คุณสามารถ ทำธุรกิจต้นทุนต่ำแต่ทำกำไรรวมหนึ่งล้านบาทหรือมากกว่า ภายในระยะเวลาหนึ่งปี นั่นเองครับ

.

ไปเรียนรู้เหตุผลที่สองกันเลยครับ

 

ข้อ2 รายได้ทางเดียวต้องมากกว่าเดือนละ 83,333฿++

เหตผลที่คุณต้องทำธุรกิจต้นทุนต่ำเท่านั้น ถึงจะมีเงินเก็บ หนึ่งล้านบาทหรือมากกว่า ภายในระยะเวลาหนึ่งปี

.

เหตผลข้อที่สอง ถ้าคุณมีรายได้ทางเดียว รายได้นั้นต้องมากกว่า แปดหมื่นสามพันสามร้อยสามสิบสามบาท คุณถึงจะมีโอกาส มีเงินเก็บหนึ่งล้านบาทหรือมากกว่า ภายในระยะเวลาหนึ่งปีได้ นั่นเอง

.

คนส่วนใหญ่ทั่วทั่วไป มักจะมีรายได้เพียงแค่ช่องทางเดียวในแต่ละวัน เช่น รายได้จากเงินเดือน, รายได้จากค่าจ้าง, รายได้จากการใช้แรงงานเพื่อนำไปแลกเงิน รายวัน รายสัปดาห์ หรือ รายเดือน

.

การจะมีรายได้ทางเดียว สูงถึงแปดหมื่นบาทขึ้นไปนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง มีตำแหน่งสูงสูงในองค์กร ไม่ว่าจะเป็น องค์กรเอกชน หรือ องค์กรของรัฐ หรือ รัฐวิสาหกิจ

.

ซึ่งตำแหน่งสูงสูงที่ว่านี้ ส่วนใหญ่จะมีเงินประจำตำแหน่ง หรือ เงินพิเศษตามใบประกอบวิชาชีพเข้ามาเกี่ยวข้องร่วมด้วยเสมอ

.

ถ้าหากคุณเป็นคนทั่วทั่วไป ที่ไม่ได้มีตำแหน่งสูงสูงในองค์กร และ มีรายได้เพียงแค่ทางเดียวในแต่ละวัน ก็ย่อมที่จะไม่สามารถมีเงินเก็บรวมเดือนละแปดหมื่นขึ้นไปได้ยาก หรือแทบจะเป็นไปไม่ได้กันเลยทีเดียว

.

แต่การทำธุรกิจต้นทุนต่ำ สามารถทำกำไรรวมในแต่ละเดือน เฉลี่ยแล้วได้มากกว่าแปดหมื่นบาทขึ้นไปอย่างแน่นอน แต่คุณต้องรู้เคล็ดลับในการทำธุรกิจต้นทุนต่ำด้วยนะ ถึงจะทำได้

.

ซึ่งคุณจะได้เรียนรู้แบบเจาะลึกในเรื่องนี้อีกที ในตอนที่สองนะครับ เพราะในบทนำนี้ ผมอยากให้คุณตกผลึกเหตุผลทั้งแปดข้อซะก่อน เพื่อเป็นแรงผลักดันให้คุณสามารถ ทำธุรกิจต้นทุนต่ำแต่ทำกำไรรวมหนึ่งล้านบาทหรือมากกว่า ภายในระยะเวลาหนึ่งปี นั่นเองครับ

.

ไปเรียนรู้เหตุผลที่สามกันเลยครับ

 

ข้อ3 เวลาของแต่ละคน มีจำกัดแค่ 8 – 12 ชั่วโมง ต่อวันเท่านั้น

เหตผลที่คุณต้องทำธุรกิจต้นทุนต่ำเท่านั้น ถึงจะมีเงินเก็บ หนึ่งล้านบาทหรือมากกว่า ภายในระยะเวลาหนึ่งปี

.

เหตผลข้อที่สาม เวลาของแต่ละคน มีจำกัดเพียงแค่ แปด ถึง สิบสองชั่วโมง ต่อวันเท่านั้น

.

ถ้าหากว่าตอนนี้ คุณมีรายได้ที่เกิดจากการใช้เวลา ไปแลกเงิน เวลาของคนเรา ในการใช้ทำงานเพื่อสร้างรายได้นั้น ถูกจำกัดเพียงแค่ แปด ถึง สิบสองชั่วโมงต่อวัน ก็จะเริ่มไม่เหลือเวลาให้ทำอย่างอื่นแล้วครับ

.

และที่สำคัญ ถ้ารายได้ของคุณ ขึ้นอยู่กับเวลาที่คุณใช้แลกเงิน เช่น ชั่วโมงละห้าสิบบาท ทำงานแปดชั่วโมง ถึง สิบสอง คุณก็จะมีรายได้ ห้าร้อยบาท ถึง เจ็ดร้อยบาท ถัวเฉลี่ยในแต่ละวัน นั่นเองครับ

.

เมื่อนำมาคำนวณแล้ว รายได้ของคุณก็จะได้รับประมาณ หนึ่งหมื่นห้าพันบาท ถึง สองหมื่นหนึ่งพันบาท นั่นเองครับ

.

ในเหตุผลข้อที่หนึ่งและข้อที่สอง ที่คุณได้เรียนรู้ไปแล้ว ได้บอกไว้ว่า ถ้าอยากมีเงินเก็บรวมหนึ่งล้านบาทหรือมากกว่าภายในหนึ่งปี  รายได้รวมนั้น ต้องมากกว่า แปดหมื่นสามพันสามร้อยสามสิบสามต่อเดือน นั่นเอง

.

ซึ่งคุณจะต้องหาทาง เพิ่มรายได้ต่อชั่วโมงการทำงานของคุณให้เพิ่มมากขึ้น รายได้รวมต่อเดือนของคุณถึงจะเพิ่มขึ้นได้ นั่นเองครับ

.

ปัญหาคือ แต่ละคน มีเวลาในการทำงานจริงจริง ถูกจำกัดไว้เพียงวันละ แปด ถึง สิบสอง ชั่วโมงต่อวันเท่านั้น และไม่สามารถเอาเวลาที่ต้องทำงานแลกเงินนั้น ไปทำอย่างอื่นเสริมเพิ่มได้อีกในระหว่างอยู่ที่ทำงาน เพราะอาจจะผิดกฎ หรือ ผิดระเบียบของที่ทำงานนั้นๆ นั่นเอง

.

แต่อย่าเพิ่งถอดใจนะครับ เพราะยังมีรูปแบบธุรกิจต้นทุนต่ำ ที่ไม่กระทบงานประจำของคุณเลย รอคุณอยู่ในบทเรียนตอนที่สอง

.

ซึ่งคุณจะได้เรียนรู้แบบเจาะลึกในเรื่องนี้อีกที ในตอนที่สองนะครับ เพราะในบทนำนี้ ผมอยากให้คุณตกผลึกเหตุผลทั้งแปดข้อซะก่อน เพื่อเป็นแรงผลักดันให้คุณสามารถ ทำธุรกิจต้นทุนต่ำแต่ทำกำไรรวมหนึ่งล้านบาทหรือมากกว่า ภายในระยะเวลาหนึ่งปี นั่นเองครับ

.

ไปเรียนรู้เหตุผลที่สี่กันเลยครับ

 

ข้อ4 แรงงานของแต่ละคนมีขีดจำกัด ออกแรงเต็มที่ได้แค่ 8 – 12 ชั่วโมง ต่อวัน

เหตผลที่คุณต้องทำธุรกิจต้นทุนต่ำเท่านั้น ถึงจะมีเงินเก็บ หนึ่งล้านบาทหรือมากกว่า ภายในระยะเวลาหนึ่งปี

.

เหตผลข้อที่สี่ แรงงานของแต่ละคนมีขีดจำกัด ออกแรงเต็มที่ได้แค่ แปด ถึง สิบสองชั่วโมง ต่อวันเท่านั้น

.

ถ้าหากว่าตอนนี้ คุณมีรายได้ที่เกิดจากการใช้แรงงาน ไปแลกเงิน  แรงงานของคนเรา ในการใช้ทำงานเพื่อสร้างรายได้นั้น ถูกจำกัดเพียงแค่ แปด ถึง สิบสองชั่วโมงต่อวัน ก็จะเริ่มหมดเรี่ยวแรง ให้ไปทำงานอย่างอื่นแล้วครับ

.

ที่สำคัญคือ หากค่าแรงงานของคุณในแต่ละวันไม่มากนัก เช่นค่าแรงขั้นต่ำสามร้อยบาท สำหรับผู้ใช้แรงงานทั่วไป ที่ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง หรือ การทำงานรับจ้างรายวัน รายสัปดาห์ หรือ รายเดือน ฯลฯ

.

รายได้ถัวเฉลี่ยของคนกลุ่มนี้ ก็จะเริ่มต้นจาก ค่าแรงขั้นต่ำ ซึ่งจะคิดคำนวณอย่างไร ก็ไม่ถึง แปดหมื่นสามพันสามร้อยสามสิบสามบาทต่อเดือน

.

และถ้าเป็นแบบนี้ การจะมีเงินเก็บหนึ่งล้านบาทหรือมากกว่า ภายในหนึ่งปี ก็เป็นไปได้ยาก

.

ถ้าจะเป็นไปได้ ก็ต้องทำธุรกิจเสริมรายได้หลังเลิกงานเท่านั้น

.

แต่ปัญหาก็คือ ความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้า จากการใช้แรงงานไปทำงานแลกเงิน ทำให้ไม่เหลือเรี่ยวแรงในการทุ่มเทให้กับ รายได้เสริมหลังเลิกงานนั้น ได้อย่างเต็มที่

.

ถ้าเป็นแบบนี้ เป้าหมายการมีเงินเก็บหนึ่งล้านบาท หรือมากกว่าภายในหนึ่งปี ก็แทบจะเป็นไปไม่ได้

.

แต่อย่างที่บอกครับว่า อย่าเพิ่งถอดใจ ใน คอส เรียนออนไลน์ มีเงินเก็บหนึ่งล้านในหนึ่งปีนี้ จะเปิดเผยรูปแบบธุรกิจต้นทุนต่ำ ที่คุณสามารถเรียนรู้และทำตามได้ โดยไม่กระทบรูปแบบรายได้เดิมของคุณ

.

ซึ่งคุณจะได้เรียนรู้แบบเจาะลึกในเรื่องนี้อีกที ในตอนที่สองนะครับ เพราะในบทนำนี้ ผมอยากให้คุณตกผลึกเหตุผลทั้งแปดข้อซะก่อน เพื่อเป็นแรงผลักดันให้คุณสามารถ ทำธุรกิจต้นทุนต่ำแต่ทำกำไรรวมหนึ่งล้านบาทหรือมากกว่า ภายในระยะเวลาหนึ่งปี นั่นเองครับ

.

ไปเรียนรู้เหตุผลที่ห้า กันเลยครับ

 

ข้อ5 ต้องเกิดในตระกูลเศรษฐีเท่านั้น

เหตผลที่คุณต้องทำธุรกิจต้นทุนต่ำเท่านั้น ถึงจะมีเงินเก็บ หนึ่งล้านบาทหรือมากกว่า ภายในระยะเวลาหนึ่งปี

.

เหตผลข้อทีห้า ถ้าคุณไม่ได้เกิดในตระกูลเศรษฐีผู้มั่งคั่งร่ำรวย คุณถึงต้องทำธุรกิจต้นทุนต่ำ

.

ถ้าคุณอยากเป็นเศรษฐีเงินล้านแน่แน่ คุณต้องเกิดในตระกูลเศรษฐีผู้มั่งคั่งร่ำรวยเท่านั้น ถึงจะมีเงินล้านได้อย่างแน่นอน

.

ก่อนอื่น ผมขอชี้แจงว่า ผมไม่ได้มีเจตนาดูถูก ดูหมิ่น เหยียดหยาม ชาด ตระกูล ใดๆ ทั้งสิ้นนะครับ

.

ผมแค่อยากชี้ให้ชัดชัด ถึงเหตุผล หรือ ความจำเป็น ในการทำธุรกิจต้นทุนต่ำ เพื่อสร้างกำไรรวม หรือ สร้างเงินเก็บรวม (หนึ่งล้านบาทหรือมากกว่า ภายใน หนึ่งปี) สำหรับคนที่ไม่ได้เกิดในตระกูลเศรษฐีผู้มั่งคั่งร่ำรวย

.

และที่สำคัญคือ มหาเศรษฐีหลายคนบนโลกนี้ ก็ไม่ได้เกิดในตระกูลเศรษฐีผู้มั่งคั่งร่ำรวย เช่นกัน ซึ่งพวกเขาก็ใช้หนึ่งสมอง กับ สองมือของเขา ในการสร้างธุรกิจเล็กเล็ก และต่อยอดทวีคูณ ความมั่งคั่งร่ำรวยให้กับพวกเขา

.

ผมอยากให้คุณ ใช้มหาเศรษฐีที่สร้างความร่ำรวยด้วย หนึ่งสมอง กับสองมือของเขา เป็นแรงบันดาลใจในการผลักดันให้คุณลงมือทำอย่างเฉพาะเจาะจง

.

เพราะถ้าพวกเขาทำได้ ผมทำได้ คุณก็ทำได้เช่นเดียวกันนั่นเองครับ

.

ผมอยากจะย้ำอีกครั้งว่า ถึงแม้ว่าคุณไม่ได้เกิดในตระกูลเศรษฐีผู้มั่งคั่งร่ำรวย คุณก็สามารถ ทำธุรกิจต้นทุนต่ำแต่ทำกำไรรวม หนึ่งล้านบาท หรือมากกว่า ภายในระยะเวลาหนึ่งปีได้ เช่นกัน

.

ซึ่งคุณจะได้เรียนรู้แบบเจาะลึกในเรื่องนี้อีกที ในตอนที่หนึ่ง ตอนที่สอง และ ตอนที่สาม นะครับ

.

ซึ่งจะเริ่มต้นจากการเรียนรู้ แปดแนวคิดหลักของเศรษฐีเงินล้าน, เรียนรู้แปดรูปแบบธุรกิจต้นทุนต่ำ และ เรียนรู้แปดขั้นตอนการลงมือทำ จนสามารถบรรลุผลลัพธ์ได้ในที่สุด

.

และในบทนำนี้ ผมอยากให้คุณตกผลึกเหตุผลทั้งแปดข้อซะก่อน เพื่อเป็นแรงผลักดันให้คุณสามารถ ทำธุรกิจต้นทุนต่ำแต่ทำกำไรรวมหนึ่งล้านบาทหรือมากกว่า ภายในระยะเวลาหนึ่งปี นั่นเองครับ

.

ไปเรียนรู้เหตุผลที่หก กันเลยครับ

 

ข้อ6 ต้องแต่งงานกับตระกูลเศรษฐี(บางคนตั้งเป้าแต่งงานกับคนต่างชาติ)

เหตผลที่คุณต้องทำธุรกิจต้นทุนต่ำเท่านั้น ถึงจะมีเงินเก็บ หนึ่งล้านบาทหรือมากกว่า ภายในระยะเวลาหนึ่งปี

.

เหตผลข้อที่หก ถ้าคุณไม่ได้เกิดในตระกูลเศรษฐีผู้มั่งคั่งร่ำรวย แต่อยากมีเงินล้าน ก็มีทางลัดอีกทาง คือ แต่งงานกับตระกูลเศรษฐี

.

ย้ำอีกครั้งนะครับว่า ผมไม่ได้มีเจตนาดูถูก ดูหมิ่น เหยียดหยาม ชาด ตระกูล ใดๆ ทั้งสิ้นนะครับ

.

ผมแค่อยากชี้ให้ชัดชัด ถึงเหตุผล หรือ ความจำเป็น ในการทำธุรกิจต้นทุนต่ำ เพื่อสร้างกำไรรวม หรือ สร้างเงินเก็บรวม หนึ่งล้านบาทหรือมากกว่า ภายใน หนึ่งปี สำหรับคนที่ไม่ได้เกิดในตระกูลเศรษฐีผู้มั่งคั่งร่ำรวย

.

ในเมื่อไม่ได้เกิดในตระกูลเศรษฐี ก็เหลือทางลัด คือ การได้แต่งงานเป็นสามี หรือ ภรรยา ในตระกูลเศรษฐี นั่นเองครับ

.

บางคนถึงขนาด ตั้งเป้าหมายว่า อยากแต่งงานกับคนต่างชาด ที่เป็นเศรษฐี เพราะคนต่างชาด มีข้อได้เปรียบตรงที่ ค่าเงินของประเทศเขาแพงกว่าประเทศไทย นั่นเอง

.

ยกตัวอย่างเช่น คนต่างชาด นำเงินหนึ่งแสนดอลล่า มาแลกเป็นเงินบาท ได้มากถึง สามล้านสี่แสนบาท ข้อมูล นะ ปัจจุบัน ปีพอศอ สองพันห้าร้อยหกสิบหก เดือนเมษายน

.

นั่นคือคนต่างชาด ใช้ความได้เปรียบของค่าเงิน นั่นเองครับ

.

การแต่งงานกับคนต่างชาด ถือว่าเป็นทางลัดอีกทางในการมีเงินล้าน

.

แต่ประเด็นคือ ไม่ใช่ทุกคนจะมีโอกาส ได้แต่งงานในตระกูลเศรษฐี หรือ ได้แต่งงานกับคนต่างชาด ที่เป็นเศรษฐีจริงจริง เรียกได้ว่า โอกาสในความเป็นไปได้น้อยมากมากเลยครับ

.

เมื่อเทียบ การแต่งงานในตระกูลเศรษฐี กับ การทำธุรกิจต้นทุนต่ำ แล้วละก็ การทำธุรกิจต้นทุนต่ำ มีโอกาสสูงมากในการสร้างกำไรรวม หรือ สร้างเงินเก็บรวม หนึ่งล้านบาทหรือมากกว่าภายในหนึ่งปี

.

ซึ่งคุณจะได้เรียนรู้แบบเจาะลึกในเรื่องนี้อีกที ในตอนที่หนึ่ง ตอนที่สอง และ ตอนที่สาม นะครับ

.

ซึ่งจะเริ่มต้นจากการเรียนรู้ แปดแนวคิดหลักของเศรษฐีเงินล้าน, เรียนรู้แปดรูปแบบธุรกิจต้นทุนต่ำ, และ เรียนรู้แปดขั้นตอนการลงมือทำ จนสามารถบรรลุผลลัพธ์ได้ในที่สุด

.

และในบทนำนี้ ผมอยากให้คุณตกผลึกเหตุผลทั้งแปดข้อซะก่อน เพื่อเป็นแรงผลักดันให้คุณสามารถ ทำธุรกิจต้นทุนต่ำแต่ทำกำไรรวมหนึ่งล้านบาทหรือมากกว่า ภายในระยะเวลาหนึ่งปี นั่นเองครับ

.

ไปเรียนรู้เหตุผลที่เจ็ด กันเลยครับ

 

ข้อ7 ต้องเสี่ยงโชคและต้องโชคดีเท่านั้น
(จึงมีธุรกิจแห่งความหวังเต็มไปหมด… การพนัน, ​การซื้อหวย / ล็อตเตอรี่, การซื้อกล่องสุ่ม ฯลฯ…)

เหตผลที่คุณต้องทำธุรกิจต้นทุนต่ำเท่านั้น ถึงจะมีเงินเก็บ หนึ่งล้านบาทหรือมากกว่า ภายในระยะเวลาหนึ่งปี

.

เหตผลข้อที่เจ็ด ถ้าคุณไม่ได้เกิดในตระกูลเศรษฐีผู้มั่งคั่งร่ำรวย ไม่ได้แต่งงานในตระกูลเศรษฐี แต่อยากมีเงินล้าน ก็มีทางลัดอีกทาง คือ ต้องเสี่ยงโชค และ ต้องโชคดีสุดสุด เท่านั้น

.

เมื่อผู้คน มองไม่เห็นหนทางสู่ความมั่งคั่งร่ำรวย สิ่งที่คนส่วนใหญ่มักจะเลือกทำ คือ การเสี่ยงโชค

.

ถึงได้มีธุรกิจแห่งความหวัง มาดูดเอาเงินผู้คนที่อยากรวยทางลัด หรืออยากมีเงินล้านอย่างรวดเร็ว เกิดขึ้นมามากมาย

.

เช่น การเล่นการพนัน ทั้งออนไลน์ หรือ ออฟไลน์ , การซื้อหวย, การซื้อลอตเตอรี่, การซื้อกล่องสุ่ม ฯลฯ

.

สิ่งที่ธุรกิจแห่งความหวังทำ คือ ใช้รางวัลใหญ่มาล่อ ไม่ว่าจะเป็น เงินสดหลักล้าน, บ้านหรู, รถยนต์หรู ฯลฯ ซึ่งถ้าโชคดี ก็ได้รับรางวัลใหญ่ไป

.

คำถามคือ คุณมีโอกาสแค่ไหน ที่จะได้รับรางวัลใหญ่จากการเสี่ยงโชคนั้น

.

ซึ่งถ้าใช้หลักการคำนวณความน่าจะเป็นอย่างจริงจังแล้วละก็ จะพบว่า มีโอกาสน้อย ถึงน้อยสุดสุด ที่จะได้รับรางวัลใหญ่

.

แต่คนที่ชอบเสี่ยง ก็ยังคงเสี่ยงโชคแบบนั้นตลอดไป ไม่เปลี่ยนแปลง ทำให้สูญเสียเงินไปมากมายกับการเสี่ยงโชคเหล่านั้น

.

และนั่น ทำให้เจ้าของธุรกิจแห่งความหวัง มั่งคั่งร่ำรวยระดับหลายหมื่นล้าน ถึง หลายแสนล้าน กันเลยทีเดียว

.

ผมอยากให้คุณลองเปรียบเทียบดูว่า ระหว่าง การเสี่ยงโชค กับ การทำธุรกิจต้นทุนต่ำ แบบไหนมีโอกาสบรรลุผลลัพธ์คือ มีเงินกำไรรวม หรือ มีเงินเก็บรวมหนึ่งล้านบาทหรือมากกว่า ภายในหนึ่งปีได้

.

และนี่คือเหตุผลสำคัญ ที่ผมตั้งใจสร้าง คอส ออนไลน์ มีเงินเก็บหนึ่งล้านในหนึ่งปี ขึ้นมา เพื่อช่วยให้คุณสามารถ เรียนรู้และลงมือทำตามอย่างเป็นขั้นเป็นตอนได้ นั่นเองครับ

.

ซึ่งคุณจะได้เรียนรู้แบบเจาะลึกในเรื่องนี้อีกที ในตอนที่หนึ่ง ตอนที่สอง และ ตอนที่สาม นะครับ

.

ซึ่งจะเริ่มต้นจากการเรียนรู้ แปดแนวคิดหลักของเศรษฐีเงินล้าน, เรียนรู้แปดรูปแบบธุรกิจต้นทุนต่ำ, และ เรียนรู้แปดขั้นตอนการลงมือทำ จนสามารถบรรลุผลลัพธ์ได้ในที่สุด

.

และในบทนำนี้ ผมอยากให้คุณตกผลึกเหตุผลทั้งแปดข้อซะก่อน เพื่อเป็นแรงผลักดันให้คุณสามารถ ทำธุรกิจต้นทุนต่ำแต่ทำกำไรรวมหนึ่งล้านบาทหรือมากกว่า ภายในระยะเวลาหนึ่งปี นั่นเองครับ

.

ไปเรียนรู้เหตุผลที่แปด กันเลยครับ

 

ข้อ8 แค่ 1 ธุรกิจที่ถูกทาง ก็สร้างกำไรรวม 1,000,000฿++ ใน 1 ปี ได้

เหตผลที่คุณต้องทำธุรกิจต้นทุนต่ำเท่านั้น ถึงจะมีเงินเก็บ หนึ่งล้านบาทหรือมากกว่า ภายในระยะเวลาหนึ่งปี

.

เหตผลข้อที่แปด แค่หนึ่งธุรกิจต้นทุนต่ำที่ถูกทาง ก็สร้างกำไรรวม หนึ่งล้านบาทหรือมากกว่า ภายในหนึ่งปีได้

.

ถูกต้องแล้วครับ เหตุผลข้อที่แปดนี้ สำคัญสูงที่สุด ต่อการ สร้างกำไรรวม หรือ สร้างเงินเก็บรวม หนึ่งล้านบาทหรือมากกว่า ภายในหนึ่งปี

.

เพราะเมื่อนำเอาเหตุผลตั้งแต่ ข้อที่หนึ่ง ถึงข้อที่เจ็ด มาวิเคราะห์แล้ว จะพบว่า โอกาสในการสร้างกำไรรวมหนึ่งล้านบาทในหนึ่งปีนั้น มีน้อยมาก ที่จะสร้างผลลัพธ์แบบนั้นได้

.

แต่สำหรับ เหตุผลข้อที่แปดนี้ แตกต่างจากเจ็ดข้อที่ผ่านมา เพราะแค่หนึ่งธุรกิจต้นทุนต่ำ ที่ถูกทาง ก็มีความเป็นไปได้สูงมากในการสร้างผลลัพธ์ หรือ สร้างผลกำไรรวม หนึ่งล้านบาทหรือมากกว่า ในหนึ่งปี

.

ย้ำอีกครั้งว่า แค่หนึ่งธุรกิจต้นทุนต่ำ ที่ถูกทางนะครับ ถึงจะสร้างผลลัพธ์แบบนั้นได้

.

คำถามคือ ต้องเป็นธุรกิจต้นทุนต่ำแบบไหนหล่ะ ถึงจะเป็นธุรกิจต้นทุนต่ำที่ถูกทาง

.

แน่นอนว่า ในคอส มีเงินเก็บหนึ่งล้านในหนึ่งปี นี้ ผมไม่ได้สอนให้คุณ ทำธุรกิจที่ผิดกฎหมาย, ธุรกิจมันนี่เกม, ธุรกิจค้ายาบ้า, ยาอี, ยาเสพติดต่างต่าง, ธุรกิจขายตรงหรือธุรกิจเครือข่าย ที่ต้องไปไล่ล่าผู้คนให้มาต่อกันเป็นชั้นชั้น หรือที่เรียกว่า การต่อกันเป็นพีระมิด และ อื่นๆอีกมากมายที่ ทำตามยากยาก

.

ธุรกิจต้นทุนต่ำ ในคอส มีเงินเก็บหนึ่งล้านในหนึ่งปี นี้ มุ่งเน้น การทำธุรกิจที่ถูกกฎหมายหนึ่งร้อยเปอเซนและ คุณต้องทำตามได้อย่างเป็นขั้นเป็นตอน ซึ่งมีให้เรียนรู้มากถึง แปดรูปแบบธุรกิจต้นทุนต่ำด้วยกัน

.

หลังจากที่คุณเรียนรู้ทั้ง แปดรูปแบบธุรกิจต้นทุนต่ำ แล้ว คุณก็อาจจะเลือกทำตาม แค่หนึ่งรูปแบบธุรกิจต้นทุนต่ำ ที่ถูกทาง คุณก็มีโอกาส สร้างกำไรรวม หรือ มีเงินเก็บรวม หนึ่งล้านบาท หรือมากกว่าได้ ภายระยะเวลาหนึ่งปี

.

ทำไมต้องเลือกแค่หนึ่งรูปแบบธุรกิจต้นทุนต่ำ หลายคนอาจจะสงสัยว่า เลือกทำตามทุกรูปแบบได้หรือไม่

.

คำตอบคือ คุณสามารถทำธุรกิจต้นทุนต่ำได้ทุกรูปแบบ แต่ที่ผมอยากให้เจาะจงแค่หนึ่งรูปแบบที่สำเร็จก่อน นั่นเป็นเพราะว่า

.

แต่ละรูปแบบ อาจจะเหมาะสมกับแต่ละคนแตกต่างกัน เช่น บางคนอาจจะเหมาะกับรูปแบบที่หนึ่ง, บางคนอาจจะเหมาะกับรูปแบบที่สาม, หรือบางคน อาจจะเหมาะกับรูปแบบที่แปด ฯลฯ นั่นเองครับ

.

แต่ผมยืนยันได้ว่า แค่เลือกทำตามแค่ หนึ่งธุรกิจต้นทุนต่ำ คุณก็สามารถสร้างผลลัพธ์ คือ กำไรรวมหนึ่งล้านบาทหรือมากกว่า ภายในหนึ่งปีได้

.

.

แต่ช้าก่อนครับ การจะทำธุรกิจต้นทุนต่ำให้สำเร็จได้นั้น ไม่ใช่รู้จักแค่ รูปแบบของธุรกิจเท่านั้น

.

คุณจะต้องเรียนรู้ถึงระดับ แนวคิดหลักของเศรษฐีเงินล้าน ซึ่งมีมากถึง แปดแนวคิดหลักในตอนที่หนึ่ง

.

จากนั้น คุณก็ค่อยไปเจาะลึกในแต่ละรูปแบบธุรกิจต้นทุนต่ำ ซึ่งมีมากถึงแปดรูปแบบหลักๆด้วยกัน ซึ่งในแต่ละรูปแบบ ยังมีบางรูปแบบที่แตกแยกย่อยได้อีก ซึ่งบรรจุอยู่ในตอนที่สอง

.

ในลำดับสุดท้าย, คุณก็จะได้เรียนรู้ กระบวนการลงมือทำ อย่างเป็นขั้นเป็นตอน, สะเต็บ บาย สะเต็บ, ขั้นที่หนึ่งทำอะไร, ขั้นที่สองทำอะไร, ขั้นที่สามทำอะไร, ไปเรื่อยเรื่อย

.

ซึ่งมีทั้งหมดแปดขั้นตอนที่คุณต้องทำตาม และในกระบวนการลงมือทำนี้ บรรจุอยู่ในตอนที่สาม

.

หลังจากที่เรียนรู้ครบทั้งสามตอนแล้ว คุณก็จะพร้อมสำหรับการเริ่มต้น ทำธุรกิจต้นทุนต่ำ เพื่อสร้างกำไรรวม หนึ่งล้านบาท หรือมากกว่า ภายในระยะเวลาหนึ่งปี

.

และคุณยังจะได้รับโบนัสอีกสองชิ้น
.

ชิ้นที่หนึ่งคือ โพสขายฟรีหนึ่งชิ้น ซึ่งคุณจะได้นำเอา โพสขาย นี้ ไปทำการตลาด หรือ ยิงโฆษณา เพื่อสร้างยอดขายได้ตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมง

.

และโบนัสชิ้นที่สองซึ่งสำคัญสูงสุด คือ การได้รับการโค้ชชิ่ง หรือ การให้คำปรึกษาส่วนตัว เพื่อช่วยให้คุณบรรลุผลลัพธ์ คือ สร้างกำไรรวม หรือ มีเงินเก็บรวม หนึ่งล้านบาท หรือ มากกว่า ภายในระยะเวลาหนึ่งปี นั่นเอง

.

ทั้งห้ากระบวนการที่สำคัญ ในคอส ออนไลน์ มีเงินเก็บหนึ่งล้านในหนึ่งปี นี้ จึงเป็นเหมือน สูตรสำเร็จให้คุณทำตามเพื่อสร้างผลลัพธ์ ตามที่ใจปรารถนา นั่นเองครับ

.

ทั้งหมดนี้ เป็นเนื้อหาในบทนำ ซึ่งพูดถึง แปดเหตุผลที่คุณต้องทำธุรกิจต้นทุนต่ำเท่านั้น ถึงจะมีเงินเก็บหนึ่งล้านบาทหรือมากกว่า ภายในระยะเวลาหนึ่งปีได้

.

ลำดับถัดไป ไปเรียนรู้เนื้อหาระดับพรีเมี่ยม ในตอนที่หนึ่งกันเลยครับ ซึ่งจะเป็นเจาะลึกไปถึง แปดแนวคิดหลักของเศรษฐีเงินล้าน, ที่จะช่วยปลุกศักยภาพของคุณให้ออกมาสร้างผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่

.

ไปเรียนรู้เนื้อหาระดับพรีเมี่ยม, ในตอนที่หนึ่ง กันตอนนี้เลยครับ